Tuesday, May 15, 2012

Analisis usaha perusahaan tanaman cendawan tiram


Analisis usaha perusahaan tanaman cendawan tiram.
Analisis usaha perusahaan tanaman  cendawan tiram dibuat dengan anggaran seperti berikut :
1.      Bangsal yang dibina berukuran 6 x 6 meter dengan populasi 2500 bongkah.
2.      Bangsal dianggarkan boleh digunakan selama empat tahun.
3.      Luas kawasan perusahaan penanaman cendawan 100 meter persegi merupakan tanah persendirian ( bukan disewa ).
4.      Harga bongkah RM0.468/bongkah.
5.      Produktiviti 1 kg/bongkah selama satu tempoh penanaman ( 6 bulan )dengan tahap kegagalan 10%.
6.      Harga tuaian dijual dalam bentuk cendawan segar berharga RM 1.80/kg.
7.      Harga-harga berdasarkan harga cendawan pada pada bulan February 2007.

A.             PELABURAN
1.      Pembinaan bangsal

  1.     Buluh 200 batang                                     RM      288.00
  2.     Lembaran plastic 20 kg                            RM         36.00
  3.     8 bilik buluh                                             RM        57.00
  4.    Paku 20 kg                                              RM        18.00 
  5.   Tali plastic                                                RM        27.00 
  6.   Tenaga kerja                                             RM      180.00

Jumlah                                              RM     606.60

2.      Peralatan

§      Tangki dan penyembur                                               RM      45.00
§      Blower                                                                      RM        54.00
§      Thermometer dan hygrometer                                    RM        36.00

Jumlah                                                          RM     135.00
Jumlah pelaburan                                         RM     741.60


B.     KOS OPERASI

1.      Bahan
§      2,500 bongkah                                                            RM      1,170.00

2.         Tenaga kerja
§      Penjagaan                                                        RM      360.00
§      Penuaian                                                          RM        72.00

Jumlah                                                                       RM     432.00
Jumlah kos operasi setiap kali produksi                 RM    1,602.00

 Jika satu kitaran penanaman memerlukan waktu enam bulan, dalam setahun boleh dilakukan dua kali penanaman dengan kos operasi berjumlah RM 3,204.00, jadi jumlah kos operasi selama empat tahun berjumlah RM 12,816.00
  Jumlah modal ( pelaburan dan operasi ) selama empat tahun RM 13,557.60.


C.    HASIL PENJUALAN
1.      Kapasiti produk setiap tempoh penanaman 2,500 bongkah x 90% x 0.8 kg = 2,250 kg cendawan tiram.
2.      Dengan harga jual RM 1.80 / kg, maka aliran tunai setiap satu tempoh produksi berjumlah       RM 4,050.00.

         Hasil penjualan dalam empat tahun
          = 8 X RM 4,050.00
                     =RM 32,400.00D.    KEUNTUNGAN
Hasil penjualan – jumlah modal
RM 32,400.00 – RM 13,557.60
= RM 18,842.40

E.     TITIK PULANG MODAL /  BREAK EVENT POINT ( BEP )
BEP volum produksi      =          jumlah modal
                                                     Harga produksi

                                         =          RM 13,557.60
                                                     RM 1.80
                                        
                                         =          7,532


  Ini bermakna, titik pulang modal dalam perusahaan penanaman cendawan tiram menggunakan bangsal berukuran  6 X 6 meter selama empat tahun akan tercapai jika hasil yang diperolehi mencapai 7,532 kg cendawan tiram.


  BEP harga produksi       =          jumlah modal
                                                     Volum produksi

                                         =          RM 13,557.60
                                                     18,000

                                         =          RM 0.75


  Ini bermakna bahawa titik pulang modal dalam perusahaan penanaman cendawan tiram menggunakan bangsal berukuran 6X 6 meter selama empat tahun akan tercapai jika produksi cendawan tiram dijual dengan harga RM 0.75.
F.     ( B/C ) RATIO

B/C ratio                                    =jumlah aliran tunai
                                                   Jumlah modal


                                       =          RM 32,400.00
                                                   RM 13,557.60

                                       =          2.389

 B/C ratio setinggi 2.389% menunjukkan bahawa perusahaan penanaman cendawan tiram        menggunakan bangsal berukuran 6 X 6  meter selama empat tahun cukup layak dilakukan.


G.    RETURN OF INVESTMENT ( ROI )

ROI                                =          keuntungan
                                                   Jumlah modal

ROI                                =          RM 18,842.40
                                                   RM 13,557.60
                                      
                                       =          138.9 %

ROI sebanyak 138.9 %  bererti dari setiap pengeluaran kos sebanyak RM 1 untuk perusahaan penanaman cendawan tiram menggunakan bangsal 6 X 6 meter akan memberikan pulangan keuntungan sebanyak RM 1.389.

No comments:

Post a Comment